Σκολίωση

Σκολίωση

scoliosisΗ σπονδυλική στήλη (ΣΣ) του ανθρώπινου σώματος, είναι δομημένη με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία στη πυελική ζώνη, η σωστή κατανομή δυνάμεων κατά μήκος της και η ελεύθερη κίνηση σε όλα τα επίπεδα. Η όποια παρέκκλιση από το φυσιολογικό, οδηγεί σε παραμορφώσεις, όπως της αυξημένης θωρακικής κύφωσης και της σκολίωσης τύπου C ή S. Σύμφωνα με την NSF, η σκολίωση ορίζεται ως η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, που δημιουργεί πλάγια κλίση-κύρτωμα στο μετωπιαίο επίπεδο, και συχνά συνοδεύεται από στροφή των σπονδύλων στο εγκάρσιο επίπεδο.

              

Τα αίτια της σκολίωσης, η ηλικία εμφάνισης και η πρόγνωση, ποικίλλουν. Η αντιμετώπισή της, εξαρτάται πρώτα από την έγκαιρη διάγνωση και από τη μορφή της σκολίωσης. Υπάρχουν 5 τύποι σκολίωσης:

-       Βρεφική

-       Ιδιοπαθής

-       Δευτερεύουσα δομική

-       Αντισταθμιστική ή λειτουργική

-       Ισχιακή                                                                                                                                   

Σε όλες τις μορφές της σκολίωσης, πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και να οργανωθεί θεραπευτικό πρόγραμμα ασκήσεων, εργονομικές συμβουλές, όπως και να γίνει κατανοητή από τον ασθενή η όποια σπονδυλική παραμόρφωση.                      

Scoliosis2Η πιο έγκυρη διάγνωση της σκολίωσης είναι ο ακτινογραφικός έλεγχος. Σημαντικό ρόλο παίζει η παρατήρηση της στάσης στην όρθια θέση, καθώς και όποιες πλάγιες παρεκκλίσεις θεωρούνται ύποπτες σκολίωσης. Η αξιολόγηση σχετίζεται με την ανάπτυξη από την εμβρυϊκή ηλικία έως και την ενηλικίωση. Η παρατήρηση, όπως και ορισμένα διαγνωστικά τεστ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η έκταση της παραμόρφωσης. Η πρόγνωση της πάθησης εξαρτάται :

-       - Από το σημείο εμφάνισης της, με χειρότερη πρόγνωση την θωρακική σκολίωση

-       - Το χρονικό σημείο έναρξης της παρέκκλισης μέχρι τη σκελετική ωρίμανση

-       - Το είδος της σκολίωσης

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για τη δυναμική σταθεροποίηση της ΣΣ και την αντιμετώπιση του πόνου λόγω της παραμόρφωσης. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι και πρωτόκολλα για τη διαχείριση της, με κύριο στόχο την καλύτερη εργονομία και την βελτίωση της ελαστικότητας και της ευκαμψίας της ΣΣ, ώστε να αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι δευτερογενείς προσαρμογές και να επιτυγχάνεται η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Στο χώρο μας, η αξιολόγηση της πραγματοποιείται με συγκεκριμένα όργανα και φόρμες αξιολόγησης, ώστε να καταρτιστεί εξατομικευμένο πλάνο θεραπευτικής προσέγγισης. 

Η θεραπευτική προσέγγιση, σε περιπτώσεις μετεγχειρητικής διόρθωσης όσο και απλής λειτουργικής σκολίωσης περιλαμβάνει ασκήσεις της Μεθόδου Schroth, clinical Pilates, εξειδικευμένες αναπνευστικές ασκήσεις και πρωτόκολλα διατατικών ασκήσεων, που εκτελούνται πάντα υπό την επίβλεψη-καθοδήγηση εξειδιεκυμένου φυσικοθεραπευτή, σε συνδυασμό με την εφαρμογή άλλων, δια χειρός θεραπευτικών τεχνικών. 

scol15 660