• Υπερηχοτομογράφος MINDRAY DC-N2 Color Doppler USG System

mindray dc n2 800x800

Υπερηχοτομογράφος MINDRAY DC-N2 Color Doppler USG System

Ο Υπερηχοτομογράφος MINDRAY DC-N2 διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα μεγάλα συστήματα υπερηχοτομογράφου. Αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους παρέχοντας τη δυνατότητα υψηλής ακρίβειας υπερηχογραφήματος για τον ακριβή εντοπισμό και την εν γένει ενίσχυση της κλινικής αξιολόγησης μέσω της απεικόνισης δομών του μυοσκελετικού συστήματος. Η χρήση του για την οποία δεν υπάρχουν αντενδείξεις, είναι πολύ σημαντική για μια αποτελεσματική θεραπεία σε συνδυασμό με θεραπευτικές τεχνικές στις οποίες απαιτείται ακρίβεια κατά την εφαρμογή όπως η εξωσωματική θεραπεία Κρουστικών κυμάτων (ESWT) με την οποία μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Το σύστημα αυτό, είναι ένα από τα πλέον πρωτοποριακά συστήματα της κατηγορίας του. Οι απεικονίσεις του λαμβάνονται από πλήθος μορφομετατροπέων (probes). Διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα μεγάλα συστήματα υπερηχοτομογράφου, όπως δεύτερη αρμονική συχνότητα των ιστών, πολλαπλές συχνότητες στις κεφάλες, Color Doppler, φασματικό συνεχές και παλμικό, αρχειοθέτηση και αποστολή εξετάσεων. Επιπλέον, διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης ανεξαρτήτων καναλιών επεξεργασίας και καλύπτει ευρύ φάσμα συχνοτήτων: από 2 έως 14MHz. Χρησιμοποιεί ηχοβολείς μεγάλης πυκνότητας κρυστάλλων τύπου LINEAR, CONVEX και VAGINAL ηλεκτρονικής δυναμικής εστίασης, πολλαπλών συχνοτήτων και ρυθμιζόμενων σημείων εστίασης.   

Το υπερηχογράφημα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης απεικόνισης ανατομικών δομών του μυοσκελετικού συστήματος, καθιστώντας το διαγνωστικό υπέρηχο ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δυναμικής εξέτασης της περιοχής που πάσχει σε πραγματικό χρόνο.

Η χρήση του, πέρα από το γεγονός ότι είναι ανώδυνη και ασφαλής, διότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις, είναι πολύ σημαντική για μια αποτελεσματική θεραπεία σε συνδυασμό με θεραπευτικές τεχνικές στις οποίες απαιτείται ακρίβεια κατά την εφαρμογή όπως η εξωσωματική θεραπεία Κρουστικών κυμάτων (ESWT), με την οποία μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα ο διαγνωστικός υπέρηχος μας δίνει τη δυνατότητα:

- Εντοπισμού με ακρίβεια του σημείου της βλάβης έχοντας πλήρη και λεπτομερή απεικόνιση των δομικών στοιχείων του μυοσκελετικού συστήματος όπως: δέρμα, μύες, περιτονίες, υποδόριος ιστός, οστικός φλοιός, τένοντες, σύνδεσμοι, αρθρώσεις, περιφερικά νεύρα και αγγεία.

- Προσανατολισμού της κεφαλής του ESWT (Σύστημα Κρουστικών Κυμάτων) με ακρίβεια εντός των ανατομικών δομών και εφαρμογή ακριβώς στο σημείο της βλάβης.

- Σύγκρισης της κατάστασης των ιστών και των δομικών στοιχείων του μυοσκελετικού συστήματος του ασθενούς πριν την έναρξη των θεραπειών αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του θεραπευτικού πλάνου. 

Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς με αντικειμενικά κριτήρια και να βελτιστοποιούμε τη θεραπεία.