Οστεοπρακτική

Οστεοπρακτική      

AAMT 1             

Η Οστεοπρακτική είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας, φυσικοθεραπευτές και γιατρούς που βασίζεται αποκλειστικά σε Evidence Based ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγηση και θεραπεία παθήσεων και κακώσεων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες του Νευρομυοσκελετικού Συστήματος. Εμπνευστής και δημιουργός του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο διδάσκεται για πολλά χρόνια στις Η.Π.Α. και σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, είναι ο Dr. James Dunning. Η Οστεοπρακτική αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για μια ολοκληρωμένη διαφορική αξιολόγηση και επιλογή θεραπείας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των θεραπευτών με όλες τις τεχνικές με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο γι’ αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του, δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή.

Ο τίτλος του Οστεοπράκτη απονέμεται σε κάθε επαγγελματία υγείας που έχει ολοκληρώσει τη μετεκπαίδευση του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με εξειδίκευση στην εφαρμογή τεχνικών HVLA – Manipulation, Βελονισμού και IASTM για την διάγνωση και θεραπεία νευρομυοσκελετικών καταστάσεων της Σ.Σ. και των άκρων. Ο όρος Οστεοπράκτης δεν σχετίζεται με το επάγγελμα του χειροπράκτη ή του οστεοπαθητικού.     

Η Οστεοπρακτική περιλαμβάνει:

acupuncture 3Α. Τη θεραπεία του βελονισμού (συνδυασμός παραδοσιακής Κινέζικης και σύγχρονης Δυτικής Ιατρικής) όπου η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στη πιο πρόσφατη ερευνητική απόδειξη σχετικά με μηχανισμούς αναλγησίας (κεντρική, περιφερική, τοπική) καθώς και στη  μηχανική, νευροφυσιολογική, χημική και ορμονική επίδραση του. Η θεραπεία δεν  προσανατολίζεται στο μυϊκό ιστό, αλλά κυρίως στην περι-νευρική και περι-αγγειακή θεραπεία για τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και τη διάσπαση ινώσεων σε χρόνιες νευρογενείς παθολογίες.

 

manual therapy 1Β. Τη θεραπεία με την εφαρμογή τεχνικών HVLA – Manipulation της Σ.Σ. και των άκρων, όπου δίνεται έμφαση στις βιομηχανικές αρχές που διέπουν την ανθρώπινη κίνηση, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται, για την εφαρμογή HVLA τεχνικών με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο για όλες τις περιοχές της ΣΣ και των άκρων. Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική διαφορική αξιολόγηση για τη διάγνωση και τη θεραπεία της νευρομυοσκελετικής δυσλειτουργίας καθώς και η  ασφαλής, εντοπισμένη και αποτελεσματική εφαρμογής τους.

 

IASTM 1Γ. Τη θεραπεία IASTM όπου σημαντικό μέρος της διαδικασίας αποτελεί η ακριβής αξιολόγηση της μυοπεριτονιακής δυσλειτουργίας για την κατάλληλη επιλογή των εργαλείων για κάθε περίπτωση, πάντα στα πλαίσια του EBP. Αυτό πραγματοποιείται γνωρίζοντας τις  ιδιότητες του μυϊκού και περιτονιακού ιστού, σε ιστολογικό επίπεδο και το ρόλο τους στην εμφάνιση σωματικής δυσλειτουργίας της ΣΣ και των άκρων. Η χρήση των FRAMS περιλαμβάνει «χάλαση» των ινώσεων (Fibrosis Release) για την ταχύτερη επούλωση και την αναδιαμόρφωση του ουλώδους ιστού σε συνδυασμό με υποβοηθούμενη μυοπεριτονιακή διάταση (Instrument-assisted Myofascial stretching) για την ταχύτερη ευθυγράμμιση των ινών κολλαγόνου (matrix).     

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από την εξοικείωση του Οστεοπρακτικού με διάφορα νευρομυοσκελετικά σύνδρομα και τη διαφοροδιάγνωση παθολογικών καταστάσεων, αναπτύσσοντας μια πολυσύνθετη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές κινητοποίησης, HVLA manipulation, ξηρά βελόνα, νευροδυναμική κινητοποίηση και θεραπευτική άσκηση.

Σημαντικό μέρος της θεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί ο κλινικός συλλογισμός με τον καθορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων, για τη σωστή διάγνωση και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων θεραπείας, με σκοπό την ελάττωση ή την κεντρικοποίηση των συμπτωμάτων, καθώς και η αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων μαζί με μια αναφορά στην ιατρική-φαρμακευτική προσέγγιση των συνδρόμων.

 osteo 1