Πελματογράφος Footchecker 4.0 (EPS/C Platform)

Πελματογράφος Footchecker 4.0 (EPS/C Plfootcheckertform)

Ο Πελματογράφος (Footchecker 4.0) αποτελεί το πιο σύγχρονο σύστημα κινητικής ανάλυσης. Παρέχει πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με την κατανομή δυνάμεων και πιέσεων κατά τον  κύκλο της βάδισης. Ωστόσο, η χρήση του δεν περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση ανατομικών και άλλων παραλλαγών του μυοσκελετικού συστήματος αλλά και ως εργαλείο βελτίωσης και αποκατάστασης παραμέτρων Νευομυϊκού ελέγχου.

Ο Πελματογράφος (Footchecker 4.0) είναι μία διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία και αποτελεί το πιο σύγχρονο σύστημα κινητικής ανάλυσης. Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων. Έχει δυνατότητα στατικής και δυναμικής ανάλυσης.                                                          

Ο Πελματογράφος της COMEX είναι εφοδιασμένος με την τελευταία έκδοση λογισμικού πελματογράφων που αποτελεί σημαντική εξέλιξη λόγω των νέων τεχνολογιών αιχμής και της σίγουρης απόδοσης και σταθερότητας εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων της βάδισης, την αξιολόγηση της ισορροπίας αλλά και σαν πλατφόρμα ασκήσεων αποκατάστασης. Σε πιο σοβαρές καταστάσεις καταγράφει επιπρόσθετες πληροφορίες για τον ασθενή η/και προτείνει την χρήση ειδικών προσθετικών πελμάτων.

Μερικές από αυτές αναφέρονται παρακάτω.

Βλαισοποδία (Πλατυποδία)

Ραιβοϊπποποδία (Κοιλοποδία)

Ανάσπαση έσω / έξω χείλους υπαστραγαλικής άρθρωσης

Έξω /Έσω στροφή του ποδιού κατά τη βάδιση

Βλαισογωνία

Ραιβογωνία

Ανισοσκελεία

   maxresdefault                             foot