Ορθοσωμική γυμναστική - Εργονομία

Ορθοσωμική γυμναστική - Εργονομία

MTT 3Σωµατική άσκηση, υγεία και ποιότητα ζωής είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το ανθρώπινο σώμα είναι σχεδιασμένο να κινείται και κατά συνέπεια, χρειάζεται τακτική σωµατική άσκηση για να λειτουργεί άριστα και να αποφεύγει τη δυσλειτουργία. Έχει αποδειχθεί ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη πολλών χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιακές παθήσεις κ.α.

Ένας δραστήριος τρόπος ζωής επιφέρει και πολλά άλλα κοινωνικά και ψυχολογικά οφέλη και υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στη σωµατική άσκηση και το προσδόκιμο ζωής. Άνθρωποι συνηθισμένοι στην καθιστική ζωή, που αρχίζουν να ασκούνται σωματικά, αναφέρουν ότι αισθάνονται καλύτερα τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά και απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ευεργετικά οφέλη της θεραπευτικής άσκησης επιδρούν σε όλα τα συστήματα του οργανισμού ανάλογα με τις προσαρμογές-δυσλειτουργίες στο σώμα, τις οποίες θέλουμε να περιορίσουμε. Η μείωση του πόνου, η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, η βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, της δύναμης και της ευλυγισίας και κατ’ επέκταση της στάσης του σώματος, είναι κάποιες από τις παραμέτρους, που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και την καλή εργονομία.

Η εργονομία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εμφάνισης σωματικής δυσλειτουργίας στον χώρο εργασίας. Η καλή εργονομία, δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε εργασιακούς τομείς, όπου υιοθετείται ο καθιστικός τρόπος ζωής, αλλά και σε άλλους που αφορούν χειρωνακτική εργασία κλπ. Η καλύτερη οργάνωση της περιλαμβάνει:

- Προσδιορισμό παραγόντων κινδύνου, συμπτώματα

- Αξιολόγηση της στάσης, θέσης κατά την εργασία

- Προσαρμογή του περιβάλλοντος σε πιο ευνοϊκές συνθήκες

- Χρησιμοποίηση βοηθητικών μέσων και εργαλείων

- Ενημέρωση για τα προβλήματα που προκύπτουν από την κακή στάση και τους τρόπους αντιμετώπισης τους

- Επαναξιολόγηση   

Η θεραπευτική μας προσέγγιση σε οποιοδήποτε μυοσκελετικό πρόβλημα, περιλαμβάνει εκτός  από τη θεραπευτική άσκηση και τη συμβουλευτική, πάνω σε θέματα σωστής εργονομίας στο χώρο εργασίας, με σκοπό να προληφθούν μελλοντικές δυσλειτουργίες και απουσία από την εργασία.