ΗΜΓ ανατροφοδότηση (Biofeedback) EMG BFB MYOMED 632

Biofeedback EMG BFB MYOMED 632EMG

Το (Biofeedback) EMG BFB MYOMED 632  είναι μια σύγχρονη συσκευή αξιολόγησης της νευρομυϊκής δραστηριότητας με πολύ υψηλή ικανότητα ανάλυσης της φύσης και των χαρακτηριστικών της.

Ο όρος βιοανατροφοδότηση (βιοανάδραση - biofeedback) αναφέρεται στη διπλή διαδικασία όπου ενώ μια σωματική λειτουργία παρακολουθείται, συγχρόνως προσφέρεται για διάπλαση και επανεκπαίδευση. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται ηλεκτρομηχανικές συσκευές που μετρούν και παρακολουθούν τις σωματικές λειτουργίες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανατροφοδοτούνται στον ασκούμενο αμέσως, πιστά και με τρόπο που να τις καταλαβαίνει.

Η κλινική ΗΜΓ εικόνα των ασθενών που πάσχουν από διάφορες νευρομυϊκές παθήσεις χαρακτηρίζεται από δύο βασικά πρότυπα δραστηριότητας Το πρώτο παθολογικό πρότυπο είναι αυτό της ελαττωμένης Ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας στην τοποθεσία του μυός. Αντί να έχουμε μετρήσεις που κλιμακώνονται από 0-600 μV/sec, όπως θα είχαμε σε ένα φυσιολογικό μυ, οι μετρήσεις του πάσχοντος κυμαίνονται από 0 μV/sec έως ένα μικρό ποσοστό της κανονικής κλίμακας και αυτό εξαρτάται από την φύση και το μέγεθος της βλάβης. Το δεύτερο πρότυπο, είναι αυτό των επίμονων ανταγωνιστικών συσπάσεων κατά τη προσπάθεια παραγωγής της κίνησης. Αυτή η «ακαμψία», η οποία οφείλεται στη ταυτόχρονη σύσπαση μυϊκών ομάδων (ανταγωνιστών ή/και αγωνιστών) ονομάζεται συ-σύσπαση και συντελεί στην χαρακτηριστική παράλυση που προκαλείται από την μηχανική αντίθεση μυϊκών δυνάμεων στην άρθρωση.

Ενδείξεις εφαρμογής αποτελούν όλες οι δυσλειτουργίες του Νευρομυοσκελετικού συστήματος με κύριο χαρακτηριστικό την έκπτωση δύναμης που συνοδεύεται και από άλλες δευτερογενείς προσαρμογές όπως ατροφίες, διαταραχή φυσιολογικού προτύπου κίνησης κλπ. καθώς και ποικίλες μετεγχειρητικές όπως αποκατάσταση μετά από συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ, αρθροσκόπηση επιχειλίου χόνδρου στον ώμο κα.