Ηλεκτροθεραπεία ENRAF NONIUS 492 & 692 SONOPULS

Ηλεκτροθεραπεία ENRAF NONIUS 492 & 692 SONOPULSilketro

Η ηλεκτροθεραπεία Sonopuls 492 & 692 είναι προηγμένα τεχνολογικά μηχανήματα, πολλαπλών λειτουργιών για θεραπεία υπερήχων, ηλεκτροθεραπείας και συνδυασμένη θεραπεία. Προσφέρουν όλες τις επιλογές για την εφαρμογή υπερήχων με συχνότητες 1 και 3 MHz. Σε  αυτές τις συχνότητες, τόσο οι βαθιές όσο και οι επιφανειακές δομές ιστών μπορούν να υποβληθούν σε αποτελεσματική θεραπεία. Συνεχή και παλμικές εκπομπές υπερήχων είναι και οι δύο δυνατές στην ίδια κεφαλή. Επιπλέον, το Sonopuls 692 προσφέρει δεκαέξι (16) διαφορετικούς τύπους ρεύματος όπως είναι τα TENS, Φαραδικό, Διαδυναμικά, Γαλβανικό, Παλμικά, Ιοντοφόρεση, Διασταυρούμενα ρεύματα κα. που μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα ή και  σε συνδυασμό με τον υπέρηχο. Προβλέποντας μελλοντική αναβάθμιση υπάρχουν ελεύθερες υποδοχές για εισαγωγή μονάδων θεραπείας (modules). Στο Sonopuls 692 υπάρχει ενσωματωμένη  μονάδα αναρρόφησης (692V), για εύκολη εφαρμογή ηλεκτροδίων βεντούζας στη συνδυαστική θεραπεία και την ηλεκτροθεραπεία.

Η χρήση της ηλεκτροθεραπείας ενδείκνυται για:

- αύξηση αιματικής ροής

- λύση του μυϊκού σπασμού

- πρόληψη και αποφυγή μυϊκής ατροφία λόγω ακινητοποίησης

- διατήρηση και αύξηση του εύρους κίνησης

- διαχείριση του οξέως μετεγχειρητικού πόνου

- μυϊκή επανεκπαίδευση και αποκατάσταση με τον ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό