Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

GDPR ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ήδη από τις 25 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο Γενικός Κανονισμός γα την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός ως GDPR

Ο νέος κανονισμός διευρύνει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, προστασία, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής από το “PHYSIOMED-LAB”

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κωνσταντίνος Βαθρακοκοίλης, DO, PhD, MSc, OMPT, Senior Instructor Dip. Osteopractic, T: +30 6930 450 450, Παύλου Μελά 1, Λευκός Πύργος, 54621 Θεσσαλονίκη info@physiomed-lab.gr.

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@physiomed-lab.gr με την αιτιολογία «Ανάκληση συγκατάθεσης συγκέντρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων».

3.ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ TO  PHYSIOMED-LAΒ:

Το PHYSIOMED-LAΒ συλλέγει, μέσω της εγγραφής στο newsletter, τα παρακάτω στοιχεία:

Δεδομένα ταυτοποίησής

Ονοματεπώνυμο. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

Δεδομένα επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

 1. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ TO PHYSIOMED-LAΒ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ:

 

Επικοινωνία - newsletter

Το PHYSIOMED-LAΒ, μέσω της εγγραφής σας στο newsletter, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την ενημέρωση σας για κάθε νέο που αφορά  το PHYSIOMED-LAΒ.

Διαφήμιση -newsletter

Το PHYSIOMED-LAΒ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την ενημέρωσή σας για κάθε νέο πρόγραμμα ατομικά μέσω newsletter, ή μέσω διαφημιστικού φορέα, και γενικά με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών που σας παρέχει το PHYSIOMED-LAΒ. Θα σας στέλνουμε με email κουπόνια, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες, δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης για την βελτίωση της υπηρεσίας μας. Μπορείτε να αρνηθείτε την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων απευθείας στέλνοντας email στην διεύθυνση iinfo@physiomed-lab.gr , στην περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε την άρνησή σας στην επεξεργασία δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για το ζήτημα αυτό.

Χρήση δεδομένων από τον κ.  Κωνσταντίνο Βαθρακοκοίλη

Το ανωτέρω δικαίωμα συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων διατηρεί  αυτοτελώς ο υπεύθυνος του PHYSIOMED-LAΒ, κ. Κωνσταντίνος Βαθρακοκοίλης, DO, PhD, MSc, OMPT, Senior Instructor Dip. Osteopractic.

Διαγραφή από τοnewsletter

Μπορείτε οποτεδήποτε να διαγραφείτε από το newsletter μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος εκάστου ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟ PHYSIOMED-LAΒ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ:

 

Το PHYSIOMED-LAΒ θα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο καιρό δραστηριοποιείται στο χώρο και σε κάθε περίπτωση μέχρι να λάβει εντολή διαγραφής

 1. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

Δικαίωμα ενημέρωσης – πρόσβασης στα δεδομένα

Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.

Δικαίωμα διόρθωσης

Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

Δικαίωμα στη λήθη

Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τo PHYSIOMED-LAΒ, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Καταγγελία

Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ:

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, πλην της καταγγελίας προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@physiomed-lab.gr.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Βαθρακοκοίλης, DO, PhD, MSc, OMPT, Senior Instructor Dip. Osteopractic, T: +30 6930 450 450, info@physiomed-lab.gr

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.:

 

Το PHYSIOMED-LAΒ εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο πραγματοποιηθεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων το PHYSIOMED-LAΒ θα προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της παραβίασης τόσο σε εσάς όσο και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Ορισμός cookies

 

Με σκοπό να καταστήσουμε ελκυστική την επίσκεψη στην ιστοσελίδα ή την χρήση εφαρμογής και για να μπορέσουμε να παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, χρησιμοποιούμε τα γνωστά ως cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή. Μερικά από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας συνεδρίας στον περιηγητή , τα λεγόμενα session cookies ή cookies συνεδρίας. Άλλα cookies παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν σε εμάς ή σε συνδεμένα με εμάς μέρη να αναγνωρίσουν τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψή (persistent cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα ιστοσελίδας ή εφαρμογής.

Απολύτως απαραίτητα cookies

 

Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για την χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς την χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (πχ. η εγγραφή κειμένου), ακόμη στην διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στην γενική ιστοσελίδα.

Cookies λειτουργικότητας

 

Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα / εφαρμογή την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί (το όνομα χρήστη, η επιλογή γλώσσας ή την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης) και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες.

Cookies απόδοσης:

 

Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα λάθους από την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

Cookies για σκοπούς προώθησης προϊόντων (marketing):

 

Χρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης σχετική με τον χρήστη και προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται ακόμη για να περιορίσουν την συχνότητα μιας διαφήμισης και για την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Καταγράφουν εάν επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μοιραστούν με τρίτους (πχ. Διαφημιστές). Για την βελτίωση στοχευμένης διαφήμισης τα cookies συχνά συνδέονται με υπηρεσίες τρίτων μερών.

Άρνηση χρήσης cookies

 

Εάν δεν επιθυμείτε το PHYSIODED-LAB να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα για την επίσκεψή σας, μπορείτε να δηλώσετε την άρνησή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε την άρνησή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας info@physiomed-lab.gr

Για την τεχνική εφαρμογή της δήλωσής σας, ένα cookie που θα δηλώνει την εξαίρεσή σας θα εγκατασταθεί στον περιηγητή σας. Αυτό το cookie έχει αποκλειστικό σκοπό την απομνημόνευση της άρνησή σας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι για τεχνικούς λόγου η χρήση του ανωτέρω cookie μπορεί να γίνει μόνο από τον περιηγητή που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάστασή του. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό περιηγητή, θα πρέπει να δηλώσετε την άρνηση σας εκ νέου.

 

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

 

Για οποιαδήποτε αλλαγή των όρων του παρόντος θα ενημερώνεστε είτε μέσω της ίδιας της ιστοσελίδας είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.