Καινοτομία θεραπευτικής παρέμβασης

Το κέντρο μας παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Υγείας παρέχει πλέον τη δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη και 100% αποτελεσματική θεραπεία - αποκατάσταση χρόνιων Νευρομυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων. Η καινοτόμος μη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στη χρήση δύο υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων για την ακριβή διάγνωση και εντοπισμένη εφαρμογή θεραπείας. Πρόκειται για το σύστημα Υπερηχοτομογράφου MINDRAY DC-N2 Color Doppler USG System και το σύστημα PIEZOWAVE 2 (E.S.W.T. - T.P.S.T.).   

MINDRAY 2Ο Υπερηχοτομογράφος MINDRAY DC-N2 παρέχει τη δυνατότητα υψηλής ακρίβειας υπερηχογραφήματος για τον ακριβή εντοπισμό και την εν γένει ενίσχυση της κλινικής αξιολόγησης μέσω της απεικόνισης δομών του μυοσκελετικού συστήματος χωρίς να επιβαρύνει τον ασθενή με ακτινοβολία με αποτέλεσμα την εντοπισμένη εφαρμογή της καταλληλότερης θεραπείας. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της βαρύτητας ενός περιστατικού, την πορεία μιας θεραπείας καθώς και για την επιβεβαίωση σημείων ψηλάφησης.

Η KAINOTOMIA ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΣ είναι ο συνδυασμός της εφαρμογής των 2 συστημάτων. Η χρήση του MINDRAY DC-N2 για την επιβεβαίωση της δυσλειτουργίας και των σημείων ακτινοβόλησης ή μη του πόνου, από παθολογίες  που έχουν προκαλέσει εκφύλιση σε ιστούς (όπως π.χ. οι  επασβεστώσεις) και η θεραπεία τους με το σύστημα PIEZOWAVE 2 το οποίο παρουσιάζει ερευνητικά και κλινικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση παθήσεων, στις περισσότερες εκ των οποίων, η επιλογή θεραπείας είναι η χειρουργική επέμβαση.

PIEZO 2 Το σύστημα PIEZOWAVE 2 λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης του, παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής των Κρουστικών κυμάτων (Extracorporeal Shockwave Therapy – ESWT), για μια εντοπισμένη και ακριβή θεραπεία ανεξάρτητα από το βάθος και το μέγεθος της βλάβης. Η υψηλή αποτελεσματικότητα του, επιβεβαιώνεται από πλήθος ιατρικών εργασιών και δημοσιεύσεων που το καθιστούν το πιο ισχυρό μέσο θεραπείας - αποκατάστασης σε χρόνιες Νευρομυοσκελετικές παθολογίες.                                         

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου σε δυσλειτουργίες που έχουν εγκατασταθεί και έχουν δημιουργήσει μη αναστρέψιμες βλάβες σε διάφορους ιστούς και δομές στο ανθρώπινο σώμα, όπως, μύες, τένοντες, συνδέσμους, οστά καθώς και σε όλες τις περιοχές μετάβασης όλων των τύπων συνδετικού ιστού που αναφέρθηκαν παραπάνω.   

Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο - Εστίαση

Το κύριο χαρακτηριστικό τους και αυτό που κάνει τη θεραπεία να ξεχωρίζει έναντι όλων των άλλων είναι η δυνατότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων τέτοιων που όλες οι άλλες μορφές συντηρητικής θεραπείας αδυνατούν να αποκαταστήσουν. Η εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητά τους έχει αποδειχθεί με τη θεραπεία και αποκατάσταση αρκετών παθήσεων, στις περισσότερες εκ των οποίων, η Νο1 θεραπεία επιλογής είναι η χειρουργική επέμβαση, όπως  είναι οι παρακάτω.

 • Παγωμένος ώμος
 • Οστικό οίδημα
 • Κάταγμα κόπωσης
 • Οστεονέκρωση
 • Ψευδαρθρώσεις
 • Χρόνιες τενοντοπάθειες (Αχιλλείου, επιγονατιδικού κ.α.) με επασβεστώσεις
 • Επασβεστώσεις της ωμικής ζώνης και του πετάλου των στροφέων
 • Άκανθα πτέρνας
 • Πελματιαία απονευρωσίτιδα
 • Επικονδυλίτιδες αγκώνα (Tennis elbow, Golfer’s elbow)
 • Τροχαντηρίτιδα (θυλακίτιδα μ. τροχαντήρα)
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Εκτός από όλα τα παραπάνω, η εφαρμογή σε πλήθος άλλων παθήσεων του ΝΜΣ έχει πολύ σημαντικά κλινικά αποτελέσματα.  

Περιγραφή εξέτασης και θεραπείας

Ο θεραπευτής τοποθετεί την κεφαλή LINEAR (5-10MHz) του Υπερηχοτομογράφου MINDRAY DC-N2 στην περιοχή συμπτωμάτων και αξιολογεί το μέγεθος (περίμετρος, βάθος κλπ.) της βλάβης. Εφόσον γίνει ο ακριβής εντοπισμός και έχουν καταγραφεί απεικονιστικά τα σημεία όπου απαιτείται η θεραπεία ακολουθεί η εφαρμογή των εξωσωματικών Κρουστικών κυμάτων με το σύστημα PIEZOWAVE 2.                                           

Ο θεραπευτής επιλέγει το βάθος θεραπείας με τα ειδικά επιθέματα-κεφαλές. Τα κρουστικά κύματα εισέρχονται στο σώμα διαδιδόμενα μέσω των ειδικών επιθεμάτων. Ο ασθενής αισθάνεται τους βραχείας διάρκειας παλμούς και καθοδηγεί το θεραπευτή στην περιοχή που προκαλεί τη μεγαλύτερη διέγερση. Λόγω της υψηλής εστίασης αυτή είναι μια πολύ ακριβής διαδικασία που επιτρέπει την εφαρμογή της θεραπείας ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι ο ασθενής όταν το σημείο εστίασης βρεθεί στο πάσχον σημείο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ που τον ταλαιπωρεί. Αυτό το φαινόμενο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία της θεραπείας.   

                                          

**** Η διάρκεια της θεραπείας είναι σύντομη, χωρίς παρενέργειες και ο ασθενής είναι άμεσα σε θέση να εργαστεί ή να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες, απολαμβάνοντας χωρίς πόνο κάθε στιγμή της ζωής του.